OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

Sestry sestrám a občanom SR

Tri dôvody prečo vstúpiť do sesterských odborov

Tri dôvody prečo vstúpiť do sesterských odborov

Naše zdravotníctvo trpí mnohými chorobami. A jednou z nich je absolútne nevyhovujúce postavenie sestier.

Výsledkom zdravotných politík vlád na Slovensku k zlepšeniu postavenia sestier je, že nám v súčasnosti chýba viac ako 13 000. To číslo spôsobuje ďalšie chronické ťažkosti, ktorými naše povolanie na Slovensku trpí. Nedostatok sestier spôsobuje, že musíme ťahať dlhé nadčasy. V mnohých nemocniciach je počet sestier na pacienta na hranici noriem určených ministerstvom zdravotníctva. Aj tie sú nižšie, ako v okolitých štátoch. Bohužiaľ, ako všetci vieme, táto namáhavá a zodpovedná práca nie je ani zďaleka tak zaplatená, ako by mala. Nedostatočné ohodnotenie vyháňa naše mladšie kolegyne do zahraničia. Napríklad také Rakúsko je na našich sestrách prakticky závislé, ako sa nechal nedávno počuť aj rakúsky minister zdravotníctva.

... celý článok ...

VYPOVEDať poslušnosť

V nabližšom čase dôjde k rozuzleniu dlhoročného problému slovenských sestier. Pripomeňme, prečo to celé muselo zájsť až sem.

Prvé obdobie poslušnosti

Ak by sa dalo zo sľubov zbohatnúť, tak my sestry by sme boli peniazmi oblepené od hlavy až po päty. Bohužiaľ zo sľubov sa nebohatne, zo sľubov sa nedá najesť, sľubom sa dá len poslušne veriť. My sestry sme poslušne verili mnohým sľubom. Keď poslanci Národnej rady SR vo februári 2012 schválili zákon o navyšovaní platov sestrám 141 hlasmi verili sme, že to myslia vážne a nie je to len predvolebná povinná jazda. Verili sme, že politická reprezentácia skutočne pochopila potrebu sestier v zdravotnom systéme a má úprimný záujem udržať ich v slovenských nemocniciach.

Po roku a pol prišiel šok, keď Ústavný súd SR rozhodol, že zákon je „neústavný“ predovšetkým z dôvodu, že nie je dostatok finančných prostriedkov na jeho realizáciu. Pri predvolebných kampaniach sa nejako „prizabudlo“ pokryť sľuby aj finančnými prostriedkami. Pripomínam, že na ústavný súd podal námietku Milan Dragula, súčasný poradca premiéra Roberta Fica.

... celý článok ...

Sestra nesie zodpovednosť za pacientov, aj za svoje vzdelanie

článok je zverejnený na www.slovenskypacient.sk


    Sestra nesie zodpovednosť za pacientov, aj za svoje vzdelanie

    V poslednej dobe sme svedkami viacerých vyjadrení na pracovnú pozíciu sestry, na jej postavenie v rámci zdravotnej starostlivosti, a jej vzdelávanie. Moja 34 ročná prax sestry v intenzívnej starostlivosti, ako najvyššej forme diferencovanej zdravotnej starostlivosti, ktorá je doplnená 13 rokmi vzdelania v odbore ošetrovateľstvo, mi dáva dostatočné skúsenosti a vedomosti, aby som sa odborne vyjadrila k tejto problematike.

... celý článok ...

List sestry pracujúcej v súkromnej ambulancii

    Vážená pani Kavecká, predsedníčka OZ SaPA, prezidentka SKSaPA pani Lazorová, milé kolegyne a kolegovia !

    Som zdravotná sestra, ktorá pracuje v neštátnom zdravotníckom zariadení, konkrétne v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých. O to viac sa ma dotýka problematika platov sestier, pretože ak by sa aj platy zvyšovali bude to v nemocniciach štátnych a v nemocniciach, ktoré patria pod VÚC – tak ako to prezentovala hovorkyňa premiéra: „Vraj páky na súkromný sektor nemajú."

... celý článok ...

Otvorený list dekanovi LF UK Bratislava Prof. MUDr. P. Labašovi, CSc.

    Prečo som sa rozhodla napísať tento otvorený list? Pretože dňa 12.02.2014 v hlavnom večernom spravodajstve RTVS sa zaoberali témou finančného ohodnotenia sestier v našom slovenskom zdravotníctve. Veľmi ma prekvapil Váš príspevok k danej problematike. V danom príspevku z vašich úst odznelo, citujem "Lekár má plnú zodpovednosť, má 6 rokov tvrdej práce. Berie kompletne zodpovednosť za diagnostiku a terapiu a sestra bola, je a bude iba pomocníkom lekára. S plnou zodpovednosťou konštatujem, že nikdy nebolo lepších zdravotných sestier, ktoré vyšli zo stredných 4-ročných zdravotníckych škôl. Žiaľ, čo musím konštatovať, drvivá väčšina z nich je totálne nepoužiteľná u lôžka pacienta. Ona môže mať vzdelanie ako lekár, ale je to úplne pre sestru nepotrebné, koniec citátu (zdroj: http://www.sksapa.sk/monitoring-medii/navrh-na-zvysenie-platov-pre-sestry-2.html)".

... celý článok ...

© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA