OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

Správy - Výzvy

Tlačová správa 8.3.2019

Tlačová správa 8.3.2019

Bratislava 8.3.2019

Lekárske odborové združenie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) v predvolebnom roku spustili polročnú kampaň „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“. Cieľom je poukázať na problémy zdravotníctva, na nedostatok personálu v nemocniciach a pacientom pomôcť domáhať sa u kompetentných svojich práv na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

„Pacienti a ich rodiny vo všeobecnosti nevedia, aké práva má pacient. Že nedostatok personálu má vážne následky na starostlivosť o pacientov, že adekvátna zdravotná starostlivosť zahrňujúca istý počet zdravotného personálu je základné právo pacienta. Ľudia by sa mali domáhať svojich práv, zákon totiž stojí na ich strane,“ povedal Peter Visolajský, predseda LOZ.

... celý článok ...

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) stojí za hlavnou odborníčkou pre odbor ošetrovateľstvo Helenou Gondárovou-Vyhničkovou a žiada ministerku, aby nepočúvala iba ekonomicky motivované pseudo-argumenty zamestnávateľov.

Bratislava 5.2.2019
Asociácia nemocníc Slovenska vyvíja nátlak na ministerku zdravotníctva a lobuje za odvolanie hlavnej odborníčky pre odbor ošetrovateľstvo Heleny Gondárovej-Vyhničkovej. Pani Gondárová-Vyhničková sa dlhodobo snaží o udržanie a zlepšovanie zdravotnej starostlivosti poskytovanej vzdelaným sesterským personálom. Dlhodobo spolu s OZ SaPA a SK SaPA upozorňuje na nesystémový krok premenovania zdravotných asistentov na praktické sestry, ktorého cieľom je ušetriť v nemocniciach a ambulanciách na personále. Tento krok spôsobuje nejasnosti v kompetenciách a smeruje k nahrádzaniu sestier personálom s nižším vzdelaním. Pritom zahraničné štúdie jednoznačne dokazujú, že prítomnosť vzdelaných sestier pri pacientoch zachraňuje životy*.

... celý článok ...

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

OZ SaPA nesúhlasí s nesystémovým riešením nedostatku sestier premenovávaním
zdravotníckych asistentov

„Nesúhlasíme s nesystémovým riešením katastrofálneho nedostatku sestier premenovávaním zdravotníckych asistentov na praktické sestry. Zdravotníckymi asistentmi sa stávajú absolventi stredných zdravotníckych škôl, nemajú povinnosť absolvovať vysokoškolské vzdelanie,“...

... celý článok ...

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek žiada Petra Pellegriniho, aby namiesto Andrei Kalavskej nominoval za ministra zdravotníctva zodpovedného odborníka.

... celý článok ...

Slovensko je skokanom v hodnotení za dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Nie za kvalitu.


TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

Slovensko je skokanom v hodnotení za dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Nie za kvalitu.

Slovensko získalo 13. miesto oproti minuloročnému 23. v rebríčku Euro Health Consumer Index (EHCI). Za nami sú všetky krajiny V4, dokonca aj Veľká Británia. Rebríček hodnotí úroveň zdravotníctva z pohľadu pacienta a na základe údajov pacientskych organizácií. Mnohí boli zaskočení nepochopiteľným nárastom kvality zdravotníctva na Slovensku oproti minulému roku. Sme nevídaným skokanom roka.

... celý článok ...

Problémy slovenských sestier sú stále podceňované, pribúdajú polená pod nohy.

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

Problémy slovenských sestier sú stále podceňované, pribúdajú polená pod nohy. Požadujeme splnenie dohôd z Ministerstva zdravotníctva SR.

Na podnet Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR bola nedávno zrušená špecializácia „Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých“. Dúfame, že minister Drucker dohliadne na splnenie prísľubov zo stretnutia 8. marca na Ministerstve zdravotníctva SR tento škodlivý krok napraviť.

... celý článok ...

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

OZ SaPA považuje zvýšenie platov len pre časť sestier za nesystémové opatrenie, pri ktorom ministerstvo ignoruje dlhodobé požiadavky sestier. OZ SaPA požaduje rast miezd všetkých sestier s cieľom zabrániť ďalším poklesom ich počtov pri pacientoch.

... celý článok ...

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

Bratislava 8.9.2017 OZ SaPA podporuje iniciatívu OZ KOVO v dôchodkovej oblasti, ktoré je za stanovenie maximálneho veku odchodu do dôchodku a za vytvorenie zákonných možností pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku

„Negatívne údaje a trendy v demografii nie je možné riešiť zvyšovaním veku odchodu do dôchodku, zvlášť ak nie je stanovený strop. Predstava 68-ročnej zdravotnej sestry či ošetrovateľa, ktorý podáva rovnaký výkon ako jeho 35-ročný kolega, je utopistická. Aj z tohto dôvodu podporujeme ...

... celý článok ...

„Nedostatok sestier znamená menej zachránených životov“ - otvorený list premiérovi SR

Vážený pán premiér Robert Fico,

dostatok sestier a pôrodných asistentiek a ich adekvátne podmienky práce vedú k vyššiemu počtu zachránených ľudských životov a k lepšej zdravotnej starostlivosti. Obraciame sa na Vás, aby ste nám pomohli v našich snahách o lepšiu zdravotnú starostlivosť.

Uplynul bezmála rok od výpovedí sestier a pôrodných asistentiek vo viacerých nemocniciach Slovenska. Tie boli vyvrcholením ich dlhodobých snáh za zlepšenie ich neadekvátnych pracovných podmienok, ktoré ich nútia odchádzať do zahraničia a slovenský pacient tak dostáva zhoršujúcu sa starostlivosť. Žiaľ, po roku sa situácia v podstate v ničom nezmenila, čoho dôsledkom je stav, kedy pokles počtu sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku pokračuje (ako u jedinej krajiny EÚ!).

... celý článok ...

Reakcia na vyhlásenia ministra Druckera o nedostatku sestier

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) víta stanovisko ministra zdravotníctva Tomáša Druckera o uvedomovaní si dlhodobo nevyhovujúceho nedostatku zdravotných sestier v slovenskom zdravotníctve.
„Naša odborová organizácia upozorňuje na nedostatok sestier už niekoľko rokov. Stav je alarmujúci. Už v súčasnej dobe chýba v systéme zdravotnej starostlivosti vyše 6000 sestier a neriešenie systémových opatrení na zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotnícky personál prispieva k jeho súčasnému krízovému stavu, ktorý sa zhoršuje,“ uviedla Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

... celý článok ...

M. Kavecká: Arogancia prezidenta SOZZaSS Szalaya škodí pacientom

Počas včerajšieho rokovania zdravotníckej tripartity som ako predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) požiadala ako prejav dobrej vôle pred vianocami o prijatie odborového združenia do oficiálneho tripartitného, sociálneho dialógu. Moja požiadavka vychádzala zo skutočnosti, že ako odborové zastúpenie sestier vie naša organizácia konštruktívne prispieť k dialógu o zvyšovaní kvality starostlivosti o pacientov na Slovensku.
Táto prosba bola však zo strany predsedu Slovnského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) A. Szalaya odmietnutá. A. Szalay pritom svoj postoj v diskusii odôvodnil tým, že aj deti si na vianoce žiadajú darčeky, avšak nie všetky môžu dostať.

... celý článok ...

Nemocnice majú problém - nedostatok sestier

Zdravotných sestier ubúda. Kým ich pred dvomi rokmi bolo v slovenských štátnych nemocniciach evidovaných takmer 13 700, dnes je to o 400 menej. Na problém upozorňovali odborárky ešte vlani. Protesty samotných sestier vyvrcholili hromadným podávaním výpovedí. Ako pre Televíziu Košice povedala predsedníčka sesterských odborov pri UNLP v Košiciach Mária Javornická, problém trvá aj dnes: "Vo všeobecnosti, čo sa týka stavov sestier, sú poddimenzované. Vzhľadom na to, koľko práce sestrám pribudlo, čo sa týka dokumentácie... Stav sestier sa sústavne znižoval a nároky sa stále zvyšovali. Sestry sú vyťažené na maximum - do krajností. Žijú v strese a v nepohode." Viac na https://www.tvkosice.sk/video/5837fab84526ca172ff85609

... celý článok ...

Tlačové vyhlásenie Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek

Vládou schválený návrh rozpočtu so znížením financií pre rezort zdravotníctva na rok 2017 o 120 mil. EUR vníma OZ SaPA ako rozhodnutie, ktoré skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v žiadnom prípade nezabezpečí.
Znížené finančné prostriedky nik nenahradí. Ak ich bude v systéme ešte menej a korupcia bude v rovnakom tempe pokračovať, pričom nie je žiadny signál, že pokračovať nebude, na pacienta pripadne opäť menej finančných prostriedkov.

... celý článok ...

SKSaPA: Minister zdravotníctva by nemal urážať predstaviteľov komory


Obrázok sa nachádza na portáli www.pozri.sk

Bratislava 28. novembra (TASR) – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) vyzýva ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby okamžite prestal s urážaním čelných predstaviteľov sestier a pôrodných asistentiek a začal radšej riešiť problémy v slovenskom zdravotníctve, ktoré vznikli aj pre jeho neschopnosť, nečinnosť a ignoráciu. TASR dnes informovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Celý článok je na portáli www.pozri.sk

„Minister zdravotníctva Viliam Čislák by mal prestať urážať predstaviteľky sestier a pôrodných asistentiek, pretože boli legitímne zvolené svojimi členmi a majú mandát na akciu výpovedí od členov svojich najvyšších orgánov. Sestry a pôrodné asistentky upozorňovali po celý čas, že sa s týmto zákonom nestotožňujú a svoje požiadavky tri roky trpezlivo komunikovali s ministerstvom a premiérom,“ skonštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.

... celý článok ...

Tlačová správa Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA)

Dňa 27. novembra 2015 podalo 382 sestier hromadnú výpoveď vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Prešove. Po Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žiline je to ďalšia nemocnica v priebehu 48 hodín, v ktorej sa sestry rozhodli pridať k hromadným výpovediam.

... celý článok ...

TB V. Čisláka - o výpovediach sestier na TA3

Milí odborári, sestry, pôrodné asistentky a zdravotnícki pracovníci,

pozrite si reakciu ministra zdravotníctva - je to arogancia v priamom prenose.

Ak to nezmeníme teraz, tak už nikdy.


http://www.ta3.com/clanok/1073407/tb-v-cislaka-o-schvalenych-zdravotnickych-zakonoch-a-vypovediach-sestier.html

... celý článok ...

Tlačová správa Lekárskeho odborového združenia

TLAČOVÁ SPRÁVA

Lekárske odborové združenie (LOZ) podporuje snaženie sestier v ich zápase za spravodlivé ohodnotenie. Dovolíme si verejnosti pripomenúť, že snaha lekárov dohodnúť sa s predstaviteľmi politickej elity bola neúspešná, kým sme nepodali v roku 2011 výpovede. Rok 2011 predchádzala hladovka a stanovanie lekárov pred parlamentom, symbolické hádzanie bielych plášťov, demonštrácie a nespočetné množstvo rokovaní. Nič z toho na politikov však nezabralo a nikto nás nepočúval.

... celý článok ...

Tlačová správa Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA)

OZ SaPA s poľutovaním konštatuje, že ministerstvo zdravotníctva napriek našej intenzívnej snahe nereflektuje na požiadavky sestier k zmene zákona o odmeňovaní zdravotných pracovníkov a naďalej trvá na forme, ktorá nie je prediskutovaná a dohodnutá s odborovými ani stavovskými zdravotníckymi organizáciami. Zároveň daná forma zákona bude mať za následok, že dôjde ku zrýchleniu úbytku sestier zo slovenského zdravotníctva, ktorý je už aj v súčasnosti dramatický.

... celý článok ...

TLAČOVÁ SPRÁVA

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) jednoznačne deklaruje svoj negatívny postoj voči posunutiu návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve v tejto absolútne neprijateľnej podobe do druhého čítania.

OZ SaPA považuje vyjadrenie ministra zdravotníctva V. Čisláka o vydieraní zákonodarnej moci zo strany zdravotníkov za prinajmenšom nevhodné a urážajúce. Doslova máme osobnú odozvu našich členov, že pán minister teraz "pískol", pohár trpezlivosti načisto pretiekol.

... celý článok ...

VLÁDA NEUBLIŽUJE IBA SESTRÁM, ALE HLAVNE PACIENTOM

Návrh zákona pripravený Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve je výsmechom pre sestry a pôrodné asistentky. Návrh sa, napriek našim početným výhradám, vzťahuje iba na sestry v štátnych zariadeniach a dokonca ani im negarantuje odmenu, ktorú dostávajú už teraz. Sestry a pôrodné asistentky nerozumejú, z akých dôvodov bolo potrebné trojročné rokovania na Ministerstve zdravotníctva SR, keď žiadne ich spravodlivé požiadavky neboli akceptované. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek opakovane žiada spravodlivú odmenu pre sestry a pôrodné asistentky, pretože naše sestry majú priemerný vek okolo 50 rokov a ak sa tento dehonestujúci prístup k sestrám nezmení, spôsobí nedostatok sestier vážny kolaps v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Za tento stav budú zodpovední tí, ktorí dnes predkladajú návrh zákon nerešpektujúci ani roky praxe sestier pri spravodlivej odmene, ani skutočne vážnu situáciu nedostatku kvalitných sestier a pôrodných asistentiek.

... celý článok ...

Sestry ako povolanie bojujú o holé prežitie

Vážení členovia rady,
milí odborári,

náš blog na sme.sk má za 16 hodín čítanosť 2570 a zároveň naša hromadná pripomienka má už 1935 podpisov, čo je oveľa viac ako potrebných 500.

Blog nájdete na: http://monikakavecka.blog.sme.sk/c/384615/sestry-ako-povolanie-bojuju-o-hole-prezitie-dakujeme-vam-za-to-pan-premier-fico.html?ref=tit

... celý článok ...

URGENTNÁ VÝZVA K PODPISU HROMADNEJ PRIPOMIENKY

Vážené kolegyne sestry a pôrodné asistentky,

v týchto dňoch prežívame horúce dni, a to nielen kvôli počasiu. V septembri má prísť na rokovanie Národej rady SR škandalózny návrh zákona pripravený Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorý výrazne zhorší sociálne postavenie sestier a pôrodných asistentiek.

Predkladaný návrh ignoruje našu legitímnu požiadavku, aby bolo garantované minimálne mzdové ohodnotenie pre všetky sestry a pôrodné asistentky bez ohľadu na zriaďovateľa zdravotníckeho zariadenia. Návrh zákona sa vzťahuje výlučne na sestry a pôrodné asistentky pracujúce v štátnych zdravotníckych zariadeniach.

... celý článok ...

Otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

návrh zákona pripravený Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve nám vyrazil dych.

Pýtame sa: K čomu bola potrebná niekoľkoročná hra na dialóg, keď požiadavky sestier a pôrodných asistentiek boli v plnej miere ignorované? K čomu boli dobré rokovania, keď ministerstvo zdravotníctva v zákone navrhlo svoju predstavu koeficientov, ktoré vedú k absurdnému znižovaniu miezd sestier a pôrodných asistentiek?

... celý článok ...

Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR

Vážený pán minister zdravotníctva, v stredu 7. mája tohto roku sa naposledy stretli predstavitelia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) s vedením Ministerstva zdravotníctva SR.

Hlavnou témou rokovania bolo určenie výšky koeficientov, na základe ktorých by bola garantovaná aspoň základná položka mzdy sestier a pôrodných asistentiek, čo pokladáme za jeden najdôležitejších bodov pre budúcnosť sestier ako súčasti zdravotníctva SR.

... celý článok ...

Zdravotné sestry: Ministerstvo naťahuje čas

Vážení členovia rady,
milí odborári,

nižšie je link na na článok, ktorý vyšiel v dnešnej Pravde,
a vychádza z našej tlačovej správy.

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/356876-zdravotne-sestry-ministerstvo-natahuje-cas/

... celý článok ...

TLAČOVÁ SPRÁVA

V stredu 7. mája tohto roku sa stretli predstavitelia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) s vedením Ministerstva zdravotníctva SR, kde hlavnou témou rokovania bolo určenie výšky koeficientov, na základe ktorých by bola garantovaná minimálna základná položka mzdy sestier a pôrodných asistentiek. Koeficienty sú previazané na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, ktorej výšku každoročne aktualizuje Štatistický úrad SR.

... celý článok ...

PREDSTIERAŤ RIEŠENIA JE JEDNODUCHÉ

Téma koeficientov, na základe ktorých by bola garantovaná minimálna základná položka mzdy sestier je dlhodobým problémom. Zo strany OZ SaPA je záujem neprešliapavať na jednom mieste, a preto sme na rokovaní s Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré sa konalo 7. mája tohto roku prišli s kompromisným návrhom výšky koeficientov. Teraz je loptička na strane ministerstva zdravotníctva. Pevne veríme, že odpoveď príde skoro a bude pozitívna.

... celý článok ...

Prečo sestry dávajú výpovede

Viac ako 70 sestier v žilinskej nemocnici podalo výpoveď. Stratili záujem o pacienta a už sa im nechce pracovať? Na prvý pohľad by to tak mohlo vyzerať...

Sestra je krehká bytosť, ktorá do starostlivosti o pacienta vnáša empatiu a kus ľudského tepla. Pri liečbe chorých je nenahraditeľná.

Ako pracuje? Strieda celodenné a nočné zmeny v trvaní 12 hodín. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak nemusí odrobiť do mesiaca aj 21 takýchto šícht. Nemusíme ovládať vysokú matematiku, aby bolo zrejmé, že v takomto vysokom nasadení sa pracovať dlhodobo nedá. O pacienta je síce postarané, ale kto sa postará o deti sestier, keď sú takmer stále v práci. Sú predsa aj matkami.

Originál článku je publikovaný na blogu SME:
http://mrazik.blog.sme.sk/c/377594/preco-sestry-davaju-vypovede.html

... celý článok ...

K STRETNUTIU PREDSTAVITEĽOV OZ SAPA S MINISTROM ZDRAVOTNÍCTVA VILIAMOM ČISLÁKOM KONANÉHO 5.MAR

Na stretnutí s ministrom zdravotníctva Viliamom Čislákom predstavitelia OZ SaPA predniesli námietky voči zákonu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, ktorý mal riešiť aj mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek. Ten bol pripravovaný a predložený ešte bývalou ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou tesne pred jej odchodom z úradu.

... celý článok ...

Protest proti rozkrádaniu zdravotníctvaVážené kolegyne, Vážení kolegovia, Vážení občania,

V súvislosti s rozhodnutím prezidentov regionálnych komôr SKSaPA na pracovnom stretnutí v Púchove a predsedov ZO OZSaPA v Žiline si Vás dovoľujem požiadať o osobnú účasť na protestnom zhromaždení organizovanom SKSaPA a OZSaPA do Piešťan

1. Proti rozkrádaniu slovenského zdravotníctva!!!
2. Za okamžité zvýšenie platov sestier, pôrodných asistentiek, ako aj ostatných zdravotníckych pracovníkov!!!
3. Za transparentné hospodárenie s peniazmi daňových poplatníkov!!!

... celý článok ...

Tlačová správa OZ SaPA 2.10.2014

Vážené dámy, vážení páni,

dnes, 2. októbra 2014, uplynul presne rok, čo Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) postavilo pred Úradom vlády SR stanové mestečko ako prejav nespokojnosti s dlhodobým neriešením sociálneho postavenie sestier a pôrodných asistentiek.

... celý článok ...

Tlačová správa OZ SaPA 2.7.2014

Vážení predstavitelia médií,

v utorok 1. júla tohto roku sa uskutočnilo stretnutie s ministerkou zdravotníctva SR Zuzanou Zvolenskou k návrhu právnej úpravy odmeňovanía zdravotníckych pracovníkov. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA), ako aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) opätovne jasne formulovali princípy, na ktorých by malo byť založené odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek.

... celý článok ...

Predsedníčka ÚS SR - PREČO SME ROZHODLI PRÁVE TAK.

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, ktorým sa mali výrazne zvýšiť ich platy, nie je v súlade s ústavou. V predmetnej veci išlo o vyvažovanie medzi ústavnou ochranou podnikateľského majetku zamestnávateľov (firiem) proti neprimeranému zaťaženiu na jednej strane - a uplatnením verejného záujmu na adekvátnom ohodnotení sestier, a teda na riadnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti na strane druhej. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mali v priebehu dvoch mesiacov významne zvýšiť mzdy sestrám.

... celý článok ...

Tlačová správa OZS a PA a SKS a PA

Pracovné stretnutie s MZSR k návrhu zákona o odmeňovaní neprinieslo žiadne výsledky.

v Bratislave dňa 24. júna 2014

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek v súvislosti so včerajším rokovaním s ministerkou zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzanou Zvolenskou, ktorého predmetom bolo prerokovanie právnej úpravy regulujúcej odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov, si dovoľuje zaslať spoločné vyjadrenie k obsahu tohto stretnutia.

... celý článok ...

Tlačová správa ku dňu sestier

Vážené sestry, pôrodné asistentky, občania slovenskej republiky,

    uplynuli už ďalšie mesiace od posledného stretnutia predstaviteľov Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) s premiérom Róbertom Ficom a ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou. 14. marca tohto roku nás, mimochodom deň pred prvým kolom prezidentských volieb, prijali na Úrade vlády SR a sľúbili riešenie problémov aspoň v obmedzenom rozsahu, keď mali byť garantované minimálne mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek okrem štátnych nemocníc aj v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej kompetencii vyšších územných celkov.

... celý článok ...

KTO SA CHCE DOHODNÚŤ A KTO SNAHU IBA PREDSTIERA

Reakcia na príspevok ministerky zdravotníctva SR v Zdravotníckych novinách uverejnený 3.apríla 2014

KTO SA CHCE DOHODNÚŤ A KTO SNAHU IBA PREDSTIERA

    Pani ministerka zdravotníctva zvolila pri riešení finančného ohodnotenia zdravotníckych pracovníkov zaujímavú taktiku. Rozhodla sa, že pripraví jeden návrh, ktorý by mal vyhovovať všetkým zúčastneným stranám a teraz chce o ňom rokovať na spoločných stretnutiach. Stačí použiť trochu zdravého sedliackeho rozumu, aby bolo jasné, že skĺbiť pod jeden zákon diametrálne odlišné profesie v zdravotníctve s rôznym charakterom práce, stupňom zodpovednosti, typom a úrovňou kvalifikácie, je slepou uličkou. Následne je zo strany ministerky zdravotníctva každý úplne legitímny názor, že finančné ohodnotenie by sa malo riešiť špecificky pre každú skupinu zdravotníckych pracovníkov, považovaný za neprijateľné kacírstvo.

... celý článok ...

14.03.2014 - Rokovanie s predsedom vlády SR

Na pozvanie predsedu vlády SR z 12.03.2014 sa

dňa 14.03.2014 o 11:00 hodine

uskutoční na Úrade vlády SR rokovanie

predsedu vlády SR so zástupcami OZ SaPA,

zástupcami sestier a pôrodných asistentiek z nemocníc

v zriaďovateľskej pôsobností VÚC.

... celý článok ...

Následky legislatívneho bezdomovectva sestier a pôrodných asistentiek - tlačová správa

Dámy a páni,

    Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) so znepokojením sleduje vývoj situácie v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Riaditeľ nemocnice Ján Belanský prišiel na kolektívne vyjednávania so sestrami a pôrodnými asistentkami s návrhom na zníženie ich miezd o 120 až 200 eur. Takéto opatrenie povedie u viacerých dotknutých sestier-samoživiteliek k existenčnému ohrozeniu ich rodín. Nejde pritom o ojedinelý návrh, keď s podobnými návrhmi prišli vedenia nemocníc aj v Krompachoch, Rimavskej Sobote a máme signály o príprave podobných opatrení aj v ďalších slovenských nemocniciach.

... celý článok ...

Výzva k vyjednávaniu

Vážení občania,

    ako ste boli informovaní minulý týždeň, Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) rozbehlo popri billbordovej kampani s textom: „PÁN PREMIÉR, SKÚSTE SI ĽUDÍ ZÍSKAŤ SKUTKAMI, NIELEN SĽUBMI.“ aj kampaň na sociálnej sieti Facebook, kde prostredníctvom krátkeho videa z brífingu OZ SaPA pred jedným z billbordov informovalo verejnosť o svojich požiadavkách. S potešením môžeme konštatovať, že počet zhliadnutí videa – približne 300 tisíc vysoko prekročil naše očakávania.

... celý článok ...

Výzva predsedníčky OZ SaPA

Milé kolegyne,

    rada by som sa Vám prihovorila po, dovolím si povedať, médiami aj verejnosťou najsledovanejšej protestnej akcii slovenských sestier a pôrodných asistentiek v porevolučnom období. Ako prvé by som veľmi rada zo srdca poďakovala všetkým kolegyniam, ktoré sa stanovania pred Úradom vlády SR zúčastnili, prišli nás osobne podporiť alebo vyjadrili podporu a solidaritu iným spôsobom.

    Z Vašich ohlasov som sa dozvedela, že ste mnohé po celom Slovensku so zatajeným dychom sledovali túto akciu. Veľa toho, čo sa v stanovom mestečku stalo, ste videli, vypočuli si, či prečítali v rôznych médiách, no prinášam Vám aj zopár autentických videí, ktoré Vám priblížia atmosféru tohto protestu:

Occupy Námestie slobody - Sestry bojujú za svoje i naše práva

Neberte nám sestry - Deklarácia sestier a pôrodných asistentiek

Naše sestry sa nenechajú rozdeliť - stanovačka na Námestí slobody

... celý článok ...

© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA